Sunken Shrine 1F | Final Fantasy I

Sunken Shrine 2F | Final Fantasy I

Sunken Shrine 3F | Final Fantasy I

Sunken Shrine 5F | Final Fantasy I

Sunken Shrine 4F | Final Fantasy I

Waterfall Cavern | Final Fantasy I

Onrac | Final Fantasy I

Mount Gulg B5 - Final Fantasy I

Mount Gulg B4 - Final Fantasy I

Mount Gulg B3 - Final Fantasy I